آموزش خیاطی پیشرفته شب و عروس

هنرجو باید الگوکشی و دوخت را به طور کامل بلد باشد. الگوسازی براساس شابلون های آماده که به هنرجو داده میشود صورت میگیرد.
هزینه ثبت نام در دوره: 15,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/30
کد دوره : r563802497 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/4 تاریخ پایان دوره : 1398/2/26
پیش نیاز :

الگوکشی و نازکدوزی

وسایل مورد نیاز :

وسایل الگوکشی. چرخ خیاطی. فنرلباس. مانکن

اهداف دوره :

یادگیری کامل الگوکشی و دوخت انواع لباس شب و عروس. فنرکشی. باکس دوزی. کار با مانکن. نکات دوختی انواع پارچه های کارشده، گیپور، تورکش و ...

مفاد درسی :

انواع دکلته - فنرکشی لباس - انواع روشهای آسترکشی - گیپورکشی روی لباس - دوخت کامل حداقل ۶مدل لباس شب

آموزش خیاطی پیشرفته شب و عروس
محل برگزاری
مدرسان