آموزش خیاطی ضخیم دوزی

مدل ها براساس شابلون های سایزبندی که به شاگردان در دوره نازکدوزی داده شده آموزش داده میشود.
هزینه ثبت نام در دوره: 7,000,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/7
کد دوره : r610789523 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/5 تاریخ پایان دوره : 1397/10/27
پیش نیاز :

نازک دوزی . هنرجو باید آموزش مقدماتی خیاطی را گذرانده باشد

وسایل مورد نیاز :

چرخ خیاطی

اهداف دوره :

یادگیری آسترکشی انواع کت و پالتو. آستین های دوتکه کتی. انواع جیب و یقه

مفاد درسی :

انواع برش فرانسوی - انتقال ساسون، پیراهن گره ای، یقه شل - یقه انگلیسی پایه گرد، دو یقه، کارآگاهی - حاشیه دوزی یقه

آموزش خیاطی ضخیم دوزی
محل برگزاری
مدرسان