آموزش خیاطی پیشرفته شب و عروس

هنرجو باید الگوکشی و دوخت را به طور کامل بلد باشد. الگوسازی براساس شابلون های آماده که به هنرجو داده میشود صورت میگیرد.

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 15,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1397/9/30
تاریخ شروع دوره : 1397/11/4
تاریخ پایان دوره : 1398/2/26
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

الگوکشی و نازکدوزی

وسایل مورد نیاز :

وسایل الگوکشی. چرخ خیاطی. فنرلباس. مانکن

اهداف :

یادگیری کامل الگوکشی و دوخت انواع لباس شب و عروس. فنرکشی. باکس دوزی. کار با مانکن. نکات دوختی انواع پارچه های کارشده، گیپور، تورکش و ...

مفاد درسی :

انواع دکلته - فنرکشی لباس - انواع روشهای آسترکشی - گیپورکشی روی لباس - دوخت کامل حداقل ۶مدل لباس شب

آموزش خیاطی پیشرفته شب و عروس
نام محل برگزاری
مدرسان