مریم حسنی

کارشناس
مریم حسنی

تخصص ها: طراح گرافیک - طراح لباس - دوخت های سنتی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مریم حسنی
کارشناس